Velkommen til Skrillingeskolen

Hvem er vi?
Skrillingeskolen er en kommunal folkeskole primært for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Alle elever er visiteret til skolen.

Undervisning hos os

Elever på Skrillingeskolen kan have vanskeligt ved at modtage undervisning i sociale sammenhænge. Derfor er der mellem 5-12 elever i vores klasser.

Kurser og vejledning

Skrillingeskolen har over en årrække oparbejdet en ekspertise indenfor en lang række specialpædagogiske områder.